در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت931 پایان‌نامه ثبت شده است.


مشخصات پایان‌نامه
رعنا بهره‌مندی

حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سنگی و سه جزوه‌ی خطی متعلق به مجموعه‌ی شخصی


دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی) ، 1392
علی‌اصغر خدابنده‌لو

حفظ و مرمت یک نمونه زیارت‌نامه‌ی کاغذی با تکیه‌گاه چوبی متعلق به کتابخانه‌ی مرکزی تبریز


دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی) ، 1391
محسن چاره‌ساز

مطالعه‌ی‌ ریخت‌شناسی و ساختار‌‌شناسی آجرهای آتشکده‌ی آذرگشنسب مجموعه‌ی ثبت جهانی تخت‌سلیمان


دانشگاه هنر ، 1388
سمیه هاشمی شهرکی

استانداردسازی کاربرد گونه‌ها و روش‌های دوخت جهت ترمیم پارچه‌های قدیمی با ارائه‌ی نمونه‌های مثالی


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1392
سیمین آریانسب

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی آجرهای مکشوفه از منطقه‌ی تل‌آجری متعلق به دوره‌ی هخامنشی


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
مریم میرزارضی

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی آجرهای معبد تپتی‌آهار در هفت‌تپه‌ی خوزستان


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
یاسمن رحمتی

شناسایی روش‌های مناسب مرمت کمبودها در آرایه‌های گچی با نگرشی ویژه بر محراب‌های قرن هشتم هجری ایران


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
مهدی تؤلمی

آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح تزئینات گچی محراب مسجد جامع هفتشویه


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
میثم کاظمیان

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت آرایه‌های گچی بندآجری مسجد جامع عتیق اصفهان


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
مصطفی خواجه محمودی

بررسی علل زردشدگی کاغذهای نسخه‌ی خطی لباب‌الاخبار متعلق به قرن ۱۳ هجری قمری و ارائه‌ی راهکار حفاظتی 


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
امیرحسین کریمی

روش‌شناسی شناسایی بست در دیوارنگاری ایرانی (با تاکید بر به‌کارگیری متون فنی کهن و روش‌های غیرتخریبی)


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
رضا وحیدزاده

بازشناسی فرهنگ بومی آفرینش هنری در بستر حفاظت از آثار تاریخی


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
امید عودباشی

تحلیل ریخت‌شناسی خوردگی و شرایط حفاظتی در مجموعه‌های برنزی به‌دست‌آمده از حفاری با تمرکز بر سیستم فلز-محیط-خوردگی


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
محمد مرتضوی

اصول و مبانی پاک‌سازی آثار مفرغی تاریخی بر مبنای بازشناخت سطح اصلی و ارزیابی روش‌های آن


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
مسلم علی‌حسینی

مرمت و بازسازی پیه‌سوز سفالی منسوب به دوره‌ی صفویه متعلق به موزه‌ی خصوصی


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
مریم کوهشاری

مرمت و حفاظت یک ظرف فلزی لوله‌دار


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
فرامرز آزادبخت

حفاظت و مرمت یک پیکره‌ی فلزی از جنس آلیاژهای مس متعلق به گنجینه‌ی موزه‌ی یزد


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
ملیحه غفاری

حفاظت و مرمت دو شیء سفالی یافت‌شده از میدان عتیق استان اصفهان


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1392
راشد راهداری

تحلیل فن‌‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت تزئینات گلی كوه خواجه‌ی سیستان


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1392
زهره بصیر

مطالعه‌ی ساختار و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت درب چوبی مسجد (خانقاه) شیخ عبدالصمد نورالدین در نطنز (متعلق به ۸۲۵ هـ.ق)


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1392
مشخصات پایان‌نامه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا