پایان‌نامه‌های مربوط به

دانشگاه هنر

مشخصات
عدنان فخرایی، 1388

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات کاشی‌کاری منار شیخ دانیال خنج

سیده‌سمیه محسنیان، 1388

حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک

مهری باقی‌زاده، 1389

آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی

فاطمه یزدان‌خواه کناری، 1387

حفاظت و مرمت پارچه‌های مکشوفه در معدن نمک چهرآباد زنجان

امیر حسنوند، 1387

شناسایی فنی و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت نقاشی‌های صخره‌ای میرملاس

افسون خواجه‌پور، 1388

بررسی فرآیند تخریب سنگ‌های آهکی در آرامگاه کورش

سمیه سلیمانی، 1388

بررسی تاثیر رنگ‌های گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نُسَخ خطی

مهدی مکبریان، 1389

مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن

ماندانا پورضرغام، 1388

فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی تزئینات میناکاری تخت خورشید (تخت طاووس)

سمانه‌سادات حسینیان، 1388

بررسی و تحلیل پیامدهای ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی

فرشته طلائی‌راد، 1388

حفاظت آثار کاغذی با استفاده ار نانوساختارهای اکسید تیتانیوم

حامد صیادشهری، 1388

مطالعه‌ی فنی و مستندسازی نقاشی‌های گنبدخانه‌ی مزار شیخ‌احمد جامی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا