عادله محتشم
آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388

چکیده: امروزه کاربرد فن‌آوری لیزر در زمینه‌های فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و اجرای عملیات حفظ و مرمت آثار تاریخی، امری اثبات‌شده است. این فن‌آوری در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب نیز، کاربردهای مختلفی دارد که عبارتند از: 1- شناسایی رنگدانه‌ها. 2- زدودن چرکی‌ها و آلودگی‌های سطحی، زدودن لایه‌های نا مطلوب مثل ورنی‌های اکسیدشده و تغییر رنگ‌یافته و برداشتن رورنگی‌ها (Over Painting) در صورت نیاز. 3- تهیه‌ی مدل سه‌بعدی از پانل‌ها که یک روش مستند‌سازی و مستند‌نگاری دقیق بوده و می‌تواند وضعیت حفاطتی لایه‌های تشکیل‌دهنده‌ی اثر را به خوبی مشخص کند، از جمله وضعیت چوب تکیه‌گاه، آسیب‌هایی که به آن وارد شده، حفره‌های پنهان، ترک‌ها، شکاف‌ها، میزان تاب‌برداشتگی پانل و سایر مشخصات. هم‌چنین در مواردی، لایه‌های پنهان مثل پیش‌طرح‌ها (Under Drawing) را مشخص می‌کند. در تمام زمینه‌های مذکور، فعالیت‌هایی انجام گرفته و مقالاتی نیز انتشار یافته است که در اینجا مختصراً به سه مورد، جهت آشنایی پرداخته خواهد شد.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: