عادله محتشم

آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388
چکیده:

امروزه کاربرد فن‌آوری لیزر در زمینه‌های فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و اجرای عملیات حفظ و مرمت آثار تاریخی، امری اثبات‌شده است. این فن‌آوری در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب نیز، کاربردهای مختلفی دارد که عبارتند از: ۱- شناسایی رنگدانه‌ها. ۲- زدودن چرکی‌ها و آلودگی‌های سطحی، زدودن لایه‌های نا مطلوب مثل ورنی‌های اکسیدشده و تغییر رنگ‌یافته و برداشتن رورنگی‌ها (Over Painting) در صورت نیاز. ۳- تهیه‌ی مدل سه‌بعدی از پانل‌ها که یک روش مستند‌سازی و مستند‌نگاری دقیق بوده و می‌تواند وضعیت حفاطتی لایه‌های تشکیل‌دهنده‌ی اثر را به خوبی مشخص کند، از جمله وضعیت چوب تکیه‌گاه، آسیب‌هایی که به آن وارد شده، حفره‌های پنهان، ترک‌ها، شکاف‌ها، میزان تاب‌برداشتگی پانل و سایر مشخصات. هم‌چنین در مواردی، لایه‌های پنهان مثل پیش‌طرح‌ها (Under Drawing) را مشخص می‌کند. در تمام زمینه‌های مذکور، فعالیت‌هایی انجام گرفته و مقالاتی نیز انتشار یافته است که در اینجا مختصراً به سه مورد، جهت آشنایی پرداخته خواهد شد.


زیرشاخه: چوب، مواد و روش‌های مرمتی، نقاشی، نقاشی روی زمینه‌های مختلف
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا