محمد حدادی، محسن محمدی

ارزیابی ساختاری پارالویید B72 و تاثیر استفاده از آن در مرمت آثار ساخته شده از چوب


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388
چکیده:

پارالویید B72 فرم تجاری کوپلیمری از متیل‌اکریلات و اتیل‌متا‌اکریلات است که به طور گسترده‌ای در مرمت آثار تاریخی از آن استفاده شده است. با توجه به استفاده‌ی وسیع آن در مرمت آثار چوبی در ایران تاثیرات این ماده در چوب مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات نشان دهنده‌ی تاثیرات متنوع این ترکیب در آثار مدفون و ساختارهای چوبی معماری می‌باشد. البته تغییرات متفاوت ساختارهای تشکیل‌دهنده‌ی چوب تاثیر زیادی بر نتایج استفاده از پارالویید خواهد داشت. ایجاد جمع‌شدگی در ساختار سلولی، تخریب ساختار پلیمر در طول زمان و ایجاد تغییرات در خصوصیات ماده چوب از موارد محدود کننده‌ی استفاده؛ و تاثیرات استحکامی مطلوب و کیفیات چسبندگی مناسب از جمله تاثیرات مثبت این ترکیب به شمار رفته اند. بر اساس بررسی‌ها و مقایسه‌های انجام شده، استفاده از پارالویید B72 در آثار کوچک نسبتا مطلوب قلمداد شده و در آثار حجیم و در ساختارهای معماری نامناسب تلقی گردیده است و در صورت استفاده، اصلاح ویژگی‌های رزین با افزودنی‌ها و استفاده از حلال‌های مخلوط پیشنهاد می‌شود.


زیرشاخه: چوب، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا