کیوان ورقایی

استفاده از سیستم گرمایشی کف در طرح احیای بناهای تاریخی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383
چکیده:

مسئله‌ی گرمایش کف فضاهای داخلی از مهم‌ترین موارد عملکردی و نیز حفاظتی در بناهای تاریخی ست هر چند که این امر در تغییر کاربری بناهای تاریخی درجه دو بیشتر به چشم می‌خورد، اما در بناهای تاریخی درجه یک و از نقطه نظر حفاظتی -به‌ویژه در حفاظت از تزیینات بدنه- اهمیت بیشتری دارد. هنوز هم دیده می‌شود که در بناهای تاریخی بسیار مهم با تزیینات منحصر به‌فرد کشور از بخاری دیواری نفت‌سوز و یا گازسور استفاده می‌شود که خطرات متعددی مانند آتش سوزی، تاثیرات ناشی از انبساط و انقباض‌های آنی بر تزیینات، به وجود آمدن اختلاف درجه حرارت شدید در دو سوی جداره های خارجی -به ویژه در گنبدها- و تاثیرات مخرب گازهای حاصل از احتراق مواد نفتی را به دنبال دارد. استفاده از سیستم حرارت مرکزی و شوفاژ نیز عادری از مشکل نیست. در همین راستا در این مقاله به تشریح روش استفاده از سیستم گرمایش کف پرداخته شده است


زیرشاخه: مرمت بناهای تاریخی، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا