ناهید هراتیان اردستانی

بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383
چکیده:

معمول‌ترین، رایج‌ترین و در دسترس‌ترین ماده‌ای که در مرمت سنگ‌های تخت جمشید، از همان سال‌های نخست شروع برنامه‌های مرمتی استفاده می‌شده است، ملات ماسه سیمان (نوعی بتن) بوده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، این ملات از سال ۱۳۱۰ به مدت تقریباً ۷۰ سال است که به عنوان یک ماده‌ی مرمتی در نقش استحکام‌بخش، پرکننده، چسباننده، ملات، اندود و غیره مورد استفاده قرر گرفته است. پس با این طیف گسترده و گوناگون استفاده از ملات ماسه سیمان در مرمت سنگ‌های تخت جمشید انجام این پژوهش ضروری است.

بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا