ناهید هراتیان اردستانی

بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383، صص 78-84
چکیده:

معمول‌ترین، رایج‌ترین و در دسترس‌ترین ماده‌ای که در مرمت سنگ‌های تخت جمشید، از همان سال‌های نخست شروع برنامه‌های مرمتی استفاده می‌شده است، ملات ماسه سیمان (نوعی بتن) بوده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، این ملات از سال ۱۳۱۰ به مدت تقریباً ۷۰ سال است که به عنوان یک ماده‌ی مرمتی در نقش استحکام‌بخش، پرکننده، چسباننده، ملات، اندود و غیره مورد استفاده قرر گرفته است. پس با این طیف گسترده و گوناگون استفاده از ملات ماسه سیمان در مرمت سنگ‌های تخت جمشید انجام این پژوهش ضروری است.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، سنگ، سنگ‌نگاره‌ها، سیمان و مصالح جدید، کاربری سنگ در معماری
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا