معصومه فمی تفرشی، غلامرضا وطن‌خواه

بررسی علل خشکی در چرم و درمان چرم‌های خشک‌شده


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

این مقاله مروری بر علل خشک شدن چرم دارد و چگونگی برخورد با آثار چرمی خشک‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. این آسیب می‌تواند در مرحله‌ی آماده‌سازی چرم یا در هنگام مدفون بودن آن و حتی در اثر نگهداری و مرمت نادرست رخ داده باشد. در این مقاله، مواد نرم‌کننده‌ی چرم، بررسی شده اند و مزایا و معایب آنها بیان گردیده است. باید توجه داشت که نمی‌توان برای همه‌ی آثار چرمی یک روش درمان واحد را پیشنهاد نمود. بنابراین تنها با بررسی نتایج به دست آمده، سعی گردیده که به نتایج بهتری در برخورد با این گونه آثار دست یابیم.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، چرم و پوست، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا