عاطفه شکفته

بررسی ماهیت شیمیایی و ریزساختاری ملات به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387
چکیده:

این مقاله به بررسی ملات استفاده شده در آرامگاه تپتی‌آهار در محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه‌ی خوزستان از دیدگاه‌ ترکیب شیمیایی و ریزساختاری می‌پردازد. محوطه‌ هفت‌تپه و بناهای موجود در آن متعلق به حدود ۱۵۰۰ ق.م (دوره‌ی‌ عیلام میانه) است. جهت شناسایی دقیق نوع ملات، مواد اضافه‌شده و شیوه‌ی ساخت و هم‌چنین شناسایی آسیب‌های‌ وارده به ملات و دلایل آنها، بر روی چند نمونه متعلق به نقاط مختلف بنا، آزمایش‌هایی صورت گرفت. این‌ آزمایش‌ها شامل آنالیز شیمی‌تر و آنالیز کمی XRF جهت شناسایی عناصر موجود در ساختار ملات، آنالیز کیفی‌ XRD جهت شناسایی فازهای تشکیل‌دهنده‌ی احتمالی و فازهای حاصل از تغییر ماهیت ملات در طول زمان و نیز بررسی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) جهت شناخت خصوصیات بلوری و ریز ساختار نمونه‌ها بود.


زیرشاخه: فن‌شناسی آثار، مرمت بناهای تاریخی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا