مهدی رازانی

بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388
چکیده:

کاخ چهل‌ستون از جمله مهم‌ترین بناهای عصر صفویه در اصفهان است که به واسطه‌ی تزیینات بسیار زیاد و متنوع آن به موزه‌ی تزیینات معماری معروف شده است. در این عمارت موزه‌ی تاریخی- تزیینی‌ای از سال ۱۳۲۷ شمسی تا به حال برقرار است که در آن آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف هنر ایران نگهداری می‌شود. از جمله‌ی این آثار نفیس و گران‌بها دو مجموعه قاب کاشی منقوش به نگارگری می باشند که تا چندی قبل در انبار موزه نگهداری می‌شدند و امروزه پس از مرمت در فضای داخلی کاخ موزه‌ی چهل‌ستون به نمایش درآمده اند. با توجه به آنکه هیچ‌گاه در فضای داخلی کاخ چهل ستون در حالت اصیلش از کاشی و بویژه قاب کاشی‌های منقوش استفاده نشده و تنها مابین سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ به سبب اشتباهی تاریخی یک مجموعه کاشی منقوش طراحی، ساخت و بر بدنه‌ی جرز غربی سالن اصلی نصب گردیده است. بررسی شیوه‌ی حفاظت این دو مجموعه کاشی و انتخاب تدبیری جهت معرفی بهتر آن‌ها با توجه به عدم سابقه‌ی تاریخی وجود هر نوع کاشی در فضای داخلی کاخ، از مهم‌ترین مسائل مربوط به نمایش این آثار است. نوشته‌ی حاضر با تأیید و یادآوریِ اهمیت «مطالعات تاریخی و تطبیقی» در مرمت، به بررسی دو مجموعه‌ی قاب کاشی تصویری موزه‌ی چهل ستون با توجه به مدارک موجود و ارائه‌ی راهکار مناسب جهت به نمایش گذاشتن آنها اختصاص دارد.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، کاشی، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا