حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی

بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

کاشی‌های زراندود، گروهی از با ارزش‌ترین محصولات سفال‌گران ایرانی به شمار می‌روند؛ این گروه کاشی‌ها پس از تغییرات گونه‌گون در فن‌آوری، در دوره‌ی صفوی به صورت دو تکنیک کاملاً مشابه ظاهر شدند که به خوبی در بقاع مذهبی اصفهان قابل رؤیت هستند. این پژوهش به بررسی دقیق این دو تکنیک موازی می‌پردازد و می‌کوشد نحوه‌ی ساخت این کاشی‌ها را شناسایی کند.


زیرشاخه: تزئینات معماری، تزئینات معماری خاص، فن‌شناسی آثار، کاشی، لعاب
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا