سیدمحمدامین امامی

ترمودینامیک و اهمیت نمودارهای حالت مواد در بررسی تغییرات ساختارهای متالورژیک و مینرالوژیک


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383
چکیده:

ترمودینامیک در دنیای علمی حال حاضر نقش بسیار زیادی را در کنترل فرایندهای شیمیایی بازی می‌کند. در این راستا این بخش از علم شیمی- فیزیک نقش عمده‌ای را در بسیاری از شاخه‌های علوم مختلف ایفا کرده است. یکی از اهداف این شاخه چگونگی بررسی و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات شیمی دستگاهی و شیمی تجزیه می‌باشد. در این راستا از اهداف بسیار مهم نمودارهای ترمودینامیکی فهم مناطق پایداری، نیمه‌پایداری و ناپایداری در یک ترکیب شیمیایی، سنگ و یا یک آلیاژ است و در قدم بعدی چگونگی رفتار مواد در کنار یکدیگر در شرایط مشابه می‌باشد. مقاله‌ی زیر شرح مختصری بر چگونگی حداکثر استفاده از داده‌های ترمودینامیکی با ذکر پاره‌ای از مثال‌های مختلف در این رابطه است. در این ارتباط به بررسی خصوصیات رفتاری برخی سنگ‌ها،سرباره‌های قدیمی ذوب فلزات و آلیاژها در محدوده‌های مختلف اکسیداسیون و احیاء بر روی اشیاء فلزی باستانی و یا محصولات طبیعی پرداخته می‌شود.


زیرشاخه: باستان‌سنجی، فن‌شناسی آثار
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا