توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی


ترجمه‌ی فریبا مجیدی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383
چکیده:

توصیه‌نامه برای کاوش‌های باستان‌شناسی توسط یونسکو در سال ۱۹۵۶ تهیه شده است و توسط کنفرانس ونیز در سال ۱۹۶۴ صریحا مورد تایید قرار گرفته است. در نشست بین‌المللی که توسط سازمان ایکروم و با همکاری ملی یونسکو در نیکوزیا پایتخت قبرس در سال ۱۹۸۳ انجام شد با توجه به این توصیه نامه، به بحث و بررسی در باره مسئولیت‌های مرمتی و اصول اساسی مرمت باستان‌شناسی پرداخته شده است. در این نشست مشخص گردیده که این توصیه‌نامه هنوز به عنوان سند با ارزش جهت تنظیم و تدوین قوانین و مقررات برای کاوش‌های باستان‌شناسی و حفاظت و مرمت بقایا و آثار به‌دست‌آمده از کاوش‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، حفاظت حین کاوش، حفاظت محوطه‌های باستانی، حفاظت و باستان‌شناسی، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا