مهدی کردی
حفظ و مرمت نقاشی پشت شیشه
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388

چکیده: در این مقاله پس از نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ی نقاشی پشت شیشه در جهان و ایران، به معرفی مواد به‌کاررفته، چگونگی آماده‌سازی و اجرای این نقاشی، هم‌چنین کاربرد روش دستگاهی (IBA) برای شناخت اجزاء و ساختار این اثر اشاره گردیده است. در ادامه به آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی مربوط به این نقاشی پرداخته شده است. از این رو برای حفظ و مرمت این آثار، مراحل عملی مانند مستند‌نگاری، استحکام‌بخشی، وصالی، بازسازی و تثبیت نهایی شرح داده شده؛ مزایا و معایب مواد به‌کاررفته‌ای مانند استحکام‌بخش‌ها، ضدآفت‌ها، پاک‌کننده‌ها، چسب‌ها و روش به‌کارگیری آنها معرفی گردیده است. سپس با توجه به موارد بالا بهترین مواد و روش‌ها مطابق با اصول حفاظتی و مرمتی برای نقاشی پشت شیشه توصیه گردیده است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: