مهدی جلایری خیابانی

رهنمودهایی درباره‌ی استفاده از پوشش‌ها و سقف‌های حفاظتی در محوطه‌های تاریخی (بررسی موردی: محوطه میراث جهانی تخت جمشید)


مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی، 1388، صص 1-9


دریافت مقاله: در مورد کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا