فرحناز کلینی

شناسایی بست به‌کاررفته در نگاره‌های سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس (۱)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

شناسایی بست، در نگاره‌های دیواری سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس (در محله‌ی جلفای اصفهان که هم‌ اکنون متعلق به دانشگاه هنر اصفهان می‌باشد) بر اساس و الگوی نتایج تحقیقاتی که در مرکز حفاظت و مرمت موزه‌ی هنر فوگ جهت شناسایی بست در رنگ‌های کهنه‌شده با روش FTIR صورت پذیرفته، محقق‌ گردیده است. بر اساس این تحقیقات، روند پیرشدن رنگ و نوع رنگدانه، به نوع بست و شناسایی آن مرتبط است. در تحقیق اخیر روشن گردید که گچ بستر نیز به طور چشم‌گیری بر طیف حاصل از نمونه‌های موجود تأثیر گذاشته و باعث اختلال در آن خواهد گردید. اما پیوندهای آمید پایدار در زرده‌ی تخم مرغ، شاخصه‌های‌ مهمی بر اثبات وجود آن در این رنگ‌ها خواهد بود. هرچند شناسایی روغن بزرک در کنار زرده‌ی تخم مرغ با این شیوه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


زیرشاخه: تزئینات معماری، رنگدانه، رنگینه و بست، فن‌شناسی آثار، نقاشی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا