یزدان‏‌‏خواه کناری، رسول وطن‏‌‏دوست، منیژه هادیان دهکردی

شناسایی رنگینه‏‌‏ها و دندانه‏‌‏های به‏‌‏کاررفته در پارچه‏‌‏های مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال سوم، شماره‌ی ششم، بهار و تابستان 1388، صص 117-126


به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا