طرح بازسازی خانه‌ی بنجامین فرانکلین
ترجمه‌ی حمید یونسی، مهدی حاجی‌زاده، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389

چکیده: بنجامین فرانکلین (1706-1790) طبیعی‌دان و مخترع آمریکایى، یکى از بنیان‌گذاران ایالات متحده‌ى آمریکا است و با توجه به سخنانى که در روابط انسانى و اخلاقى دارد، به عنوان یک انسان بزرگ، آمریکایى‌ها او را قهرمان ملى مى‌دانند. این نوشته به طرح بازسازى بقایاى خانه‌ى وى در شهر فیلادلفیا از ایالت پنسیلوانیا اشاره دارد که به نحوى یک حرکت نو و نسبتاً عجیب از بازسازى به مفهومى که در ذهن حفاظت‌گران است را متبادر مى‌کند و کاملاً متفاوت است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: