طرح بازسازی خانه‌ی بنجامین فرانکلین


ترجمه‌ی حمید یونسی، مهدی حاجی‌زاده؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

بنجامین فرانکلین (۱۷۰۶-۱۷۹۰) طبیعی‌دان و مخترع آمریکایى، یکى از بنیان‌گذاران ایالات متحده‌ى آمریکا است و با توجه به سخنانى که در روابط انسانى و اخلاقى دارد، به عنوان یک انسان بزرگ، آمریکایى‌ها او را قهرمان ملى مى‌دانند. این نوشته به طرح بازسازى بقایاى خانه‌ى وى در شهر فیلادلفیا از ایالت پنسیلوانیا اشاره دارد که به نحوى یک حرکت نو و نسبتاً عجیب از بازسازى به مفهومى که در ذهن حفاظت‌گران است را متبادر مى‌کند و کاملاً متفاوت است.


زیرشاخه: مرمت بناهای تاریخی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا