مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: