حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم

فن‌شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1390‏، صص 1-14
چکیده:

تزئینات طلاکاری روی سنگ، از انواع تزئینات رایج در معماری دوره‌ی قاجار در ایران است. نمونه‌های متعددی از این تزئینات در مجموعه‌ی تاریخی – فرهنگی کاخ گلستان در تهران شناسایی شده است. در این پژوهش برای بررسی فنی تکنیک این تزئینات، به بررسی تزئینات کوشک شمس العماره و تخت مرمر پرداخته می‌شود. در ابتدا نمونه‌های مورد بررسی، معرفی و سپس مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است. جهت شناسایی ورق‌های فلزی به‌کار رفته در اجرای این تزئینات، از روش دستگاهی SEM-EDS و برای شناسایی واسط چسباننده ورق فلزی، از روش دستگاهی FTIR  استفاده شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان‌دهنده‌ی کاربرد ورق طلا در اجرای این تزئینات است و بدین گونه، شیوه اجرای این تزئینات، فن طلاچسبان بوده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از کاربرد یک واسط چسباننده‌ی روغنی در اجرای این تزئینات است که روغن کمان به عنوان یک احتمال قرین به واقعیت مورد نظر قرار گرفت. با استناد به نمونه‌های مورد بررسی، طلاچسبان روی سنگ در این دوران به شیوه «طلاکاری روغنی» انجام می‌گرفته است. این بررسی‌ها حاکی از آن است که طلا در تزئینات معماری قاجار در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران هم‌چنان مورد توجه و استفاده بوده است.


زیرشاخه: تزئینات معماری، تزئینات معماری خاص، سنگ، طلا و نقره و آلیاژهای آنها
دریافت مقاله: پایگاه دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا