عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی

فن شناسی و بررسی مکانیسم اتصال در تزئینات لایه چینی روی سنگ در دوره قاجار (مطالعه موردی: تزئینات لایه چینی روی سنگ موجود در کوشک شمس العماره تهران)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389، صص 76-67


به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا