لیلا بیدار

قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385
چکیده:

مقاله‌ی موجود ابتدا وجود آلودگی قارچ و سپس استفاده‌ی مناسب کارکنان از تجهیزات محافظتی جهت مهار آلودگی را [] ارائه می‌دهد تا از انتشار آلودگی به محیط‌های دیگر جلوگیری شده و نیز روش‌های غیر فعال‌سازی قارچ‌ها توسط هوای خشک، یا فریز را بیان [می‌نماید]. گام اول، مبارزه با آلودگی برای حفظ افراد و کارکنان آرشیوها از نظر ایمنی در یک مجموعه می‌باشد و گام بعدی، شیوه‌ی پاک‌سازی را در مرحله‌ای که آلودگی در یک‌ محموعه شروع و تا جلوگیری از ادامه حیات کپک‌ها نشان می‌دهد، در اینجا وظیفه‌ی اصلی، حذف قارچ‌ها و کاهش اسپورها و آلودگی از روی آثار فرهنگی می‌باشد. هم‌چنین مرمت‌گر نبایستی در معرض هوای راکد آلوده به قارچ قرار بگیرد، چرا که امکان به خطر افتادن سلامتی را به همراه خواهد داشت.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، حفاظت و موزه، نگهداری آثار در مخزن
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا