مهدی رازانی

محسن پیرامون، از نخستین مرمت‌گران آثار موزه‌ای ایران


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387
چکیده:

تاریخ مرمتِ میراث فرهنگی در ایران از نظر سُنتی و علمی به غیر از معدود نوشته‌هایی پراکنده، تقریباً هیچ‌گاه به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است، در همین راستا از تاریخچه‌ی مرمت اشیاء موزه‌ای نیز اطلاعات چندانی در دست نیست. به نحوی که به صورت مشخص مراکز، کارگاه‌ها و مرمت‌گران گذشته‌ی موزه‌ها شناسایی نشده و مرمت‌گران میراث فرهنگی همیشه در کنار ارزش‌ها و جذابیت‌های آثار تاریخی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله نخستین مرمت‌گران کمتر شناخته‌شده‌ی ایران محسن پیرامون است که در این مقاله به بررسی مختصری اززندگی وی با توجه به منابع موجود و مصاحبه‌ای از سال ۱۳۴۷ از وی پرداخته شده است.دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا