فریبا مجیدی

مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

آثاری که از کاوش‌های باستان‌شناسی به دست می‌آیند، مهم‌ترین منابع مادی اطلاعاتی گذشته هستند. به همین دلیل وظیفه‌ی یک کاوش‌گر تنها کشف و بررسی این آثار نیست بلکه باید برای حفظ و حراست از آنها نیز به همان اندازه تلاش داشته باشد. با این که هم مرمت‌گران و هم باستان‌شناسان به موضوع یافته‌های باستان‌شناسی توجه خاصی دارند، در عین حال هر دو گروه نیز از دیدگاه متفاوتی به آن می‌نگرند. این تفاوت نگرش موجب بروز اختلاف گشته و برای حفظ و نگهداری و مراقبت از اشیاء و محوطه‌های کاوش مشکلاتی به وجود می‌آورد. هدف این مقاله تدوین برنامه‌ای جامع برای حفظ و نگهداری یافته‌ها و بقایای محوطه‌ی باستان‌شناسی است که مورد استفاده‌ی هر دو گروه قرار گیرد.


زیرشاخه: حفاظت حین کاوش، حفاظت و باستان‌شناسی، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا