دیوید کریر

مرمت در جایگاه تفسیر آثار هنری: دیدگاه یک فیلسوف


ترجمه‌ی امیر‌حسین کریمی؛ دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

نفس مرمت همراه با ایجاد تغییر در اشیاء تاریخی است و البته [گذر] زمان نیز [] اشیاء را دگرگون می‌کند و در خواص آنها تغییر می‌دهد. اما چگونه بایستی میزان این تغییرات را کنترل کرد تا باعث دگرگونی بیش از حد اشیا نشویم؟ آیا بایستی در مرمت به دنبال آن چیزی‌ باشیم که هنرمند قصد خلق‌اش را داشته است؟ از کجا می‌توان اطمینان یافت که نیت هنرمند چه بوده است؟ از سویی تاثیر اثر هنری‌ وابسته به شرایط زمانی خلق اثر، شرایط مکانی نمایش اثر و پس‌زمینه‌ی کاربردی است که اثر هنری در آن خلق شده است و در مرمت‌ اثر و نمایش آن بایستی این نکات را در نظر داشت. اما از سویی اگر استاندارهای مبانی نظری مرمت را سخت‌گیرانه انتخاب کنیم، هرگز نمی‌توان به اجرای مناسب دست زد.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا