عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی
مروری بر انواع روش های طلاکاری
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: