وحید پورزرقان، حمیدرضا بخشنده‌فرد، غلامرضا وطن‌خواه

مروری بر روش‌های حفاظتی در برابر بیماری برنز


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388
چکیده:

بیمارى برنز یکى از مهم‌ترین عوامل موثر در خوردگى اشیا برنزى باستانى محسوب مى‌شود. این بیمارى باعث تخریب بسیارى از آلیاژهاى برنزى باستانى در طول زمان شده است. تاکنون روش‌هاى متفاوتى براى جلوگیرى و برطرف‌کردن این مشکل ارایه و آزمایش شده است. برخى از روش‌هاى حفاطتى ارایه شده مى‌تواند باعث حذف یون کلرید از آلیاژهاى مس تاریخى شده یا مى‌تواند تحت بازدارنده‌هاى آلى و پوشش‌دهنده‌ها باعث کندکردن و جلوگیرى از بیمارى برنز شود. هدف از این مقاله بررسى و مرورى بر روش‌هاى حفاظتى در برابر بیمارى برنز که تاکنون بر روى آلیاژهاى مس مورد استفاده قرار گرفته اند مى‌باشد.


زیرشاخه: فلز، مس و آلیاژهای آن، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا