ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل

مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری


ترجمه‌ی سحر احمدخان بیگی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی‌ جدید، سال نخست، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1392
چکیده:

نمک‌زدایی با ضمادگذاری بر استخراج نمک‌های محلول از طریق قراردادن مواد خیس جاذب بر سطح شیء یا ابنیه‌ی در حال درمان اشاره دارد. علی‌‌رغم استفاده‌ی متداول از این روش در حفاظت ابنیه، گاهی محقق با نتایج متناقضی مواجه می‌شود. در مقاله‌ی پیش‌ رو روش‌های مختلف ضمادگذاری به‌منظور نمک‌زدایی آثار معرفی شده است تا ضمن پرداختن به این مسئله، تحقیقات و مطالعات بیشتری را برای ارتقاء دانش در این زمینه پیش روی قرار دهد.


زیرشاخه: سنگ، کاربری سنگ در معماری، مرمت بناهای تاریخی، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا