علی نوراللهی

معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 6، پاییز و زمستان 1394
چکیده:

قلمرو وسیع اشکانی که از ماوراء النهر شروع می‌شد و تا بخش‌های علیای دجله و فرات را در برمی گرفت. از نظر اقلیمی و فرهنگی دارای تنوع و سنت‌های متفاوتی بود که آن‌ها را از هم متمایز می‌ساخت. اشکانیان با توجه به شیوه ملوک الطوایفی که داشتند، در امور آن‌ها دخالت نمی‌کردند این یکی از عواملی بود که سبب شکل گیری سنت‌های مختلف معماری در این قلمرو وسیع شد. اما علیرغم این دارای اشتراکاتی نیز بودند که شامل تالارهای ایوان دار، نیم ستون‌های تزئینی و استفاده گسترده از تزئینات گچی و گچبری و آجر در این بناهاست. از نظر شهرسازی نیز اشکانیان به شهرهای دایره و مدور گرایش داشتند. در معماری و شهرسازی این دوره تاثیرات هنر هلنی و رومی و هنرهای بومی در نقشه و تزئینات مشاهده می‌شود. علاوه بر این در این دوره علی رغم نفوذ و توجه به معماری یونانی و محلی ما شاهد حضور سنت‌های معماری و مذهبی دوره هخامنشی بخصوص در معبد مربع شکل هترا هستیم، همچنین به تداوم سنت‌ها و شیوه معماری و شهرسازی اشکانی در غرب شاهنشاهی اشکانی پرداخته شده است.


زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، دوره‌ی تاریخی (پیش از اسلام)
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

به‌اشتراک‌گذارنده:

وبسایت https://sushiant.com
کارشناس مرمت

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا