معصومه دیداری، حمید فرهمند بروجنی، عباس عابد اصفهانی

مقایسه‌ی نانو مواد هیدروکسیدکلسیم و هیدروکسید منیزیم در اسیدزدایی چوب‌های خشک تاریخی به روش غوطه‌وری


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1390‏، صص 27-40
چکیده:

ایران با توجه به تمدن کهن خود، آثار تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارد. در بین این آثار ارزشمند که نیازمند تدابیر نگاهداشتی ویژه است، اشیاء چوبی فراوان دیده می‌شود، چوب که ماده‌ای ناپایدار است، نیازمند نگاهداشت دقیق است. اسیدی شدن از جمله آسیب‌هایی است که باعث تخریب چوب می‌شود. در این پژوهش سعی شده با استفاده از فناوری جدید نانو (با توجه به ابعاد و ویژگی‌های نانو مواد) و با رعایت اصول نگاهداشتی، راه‌کار مرمتی کارآمد و به‌روزی برای اسید‌زدایی چوبینه‌های تاریخی ارائه شود. نمونه‌ی چوب آزمایشی در این پروژه یک نمونه چوب مطالعاتی قدیمی مربوط به اوایل قرن دهم هجری (با pH حدود ۳.۹۸) است. چوب مذکور در قطعات هم‌اندازه برش خورد و با محلول نانو‌مواد هیدروکسیدکلسیم و هیدروکسید منیزیم، به شیوه‌ی غوطه‌وری اسیدزدایی شد. پس از بررسی نتایج به‌دست آمده از آزمایش‌های اسیدزدایی، مشخص شد درمان با نانو ذرات هیدروکسید منیزیم، خنثی‌سازی بهتری را در پی دارد، زیرا عمق نفوذ بیش‌تر و یکنواخت‌تری دارد. ذخیره قلیایی مناسبی بر جا می‌گذارد و چوب را در برابر آسیب‌های آتی مقاوم‌تر می‌کند.


زیرشاخه: چوب، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا