مهرد‌اد نیکنام‌

چشم‌اند‌از‌ی بر برنامه‌ریز‌ی ملی‌، منطقه‌ای و بین المللی بر‌ا‌ی نجات میر‌اث مکتوب اسلامی به هنگام بروز سو‌انح و بلایا، به‌ویژه جنگ‌ها


مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌، 1376، صص 87-93


دریافت مقاله: در مورد کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا