ردوریکو ج.، داوید چ.

کاربرد ذرات نانو هیدروکسید کلسیم برای اسیدزدایی چوب: کاهش انتشار بخارات اسیدی آلی از محیط داخل پیانوی کلیسا


ترجمه‌ی روجا زرودی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

بخارهای اسید فرمیک و استیک از ارگی چوبی قدیمی باعث خورده‌شدن لوله‌های سربی آن می‌شود. این اسیدها به آرامی و به مرور در طول استفاده از ارگ و یا زمانی که ارگ استفاده نمی‌شود از آن ساطع می‌شوند. برای جلوگیری از این پروسه می‌توان سطح چوب را با یک لایه با خواص قلیایی پوشش داد. اگرچه، پوششی که ظاهر چوب را تغییر دهد و لایه‌ای نامشابه با لایه‌ی زیرین ایجاد کند، پیشنهاد نمی‌شود. به همین دلیل ما از روش‌های جدیدی چون (تکنولوژی ذرات نانو) که کاربرد موفقی در درمان اسیدیته نمونه‌های چوبی از کشتی واسا داشت، استفاده کردیم. نانو ذرات هیدروکسید کلسیم (یا منیزیم) با اندازه ذرات ۱۵۰-۳۰ نانومتر، توزیع مناسبی از ذرات به روش غوطه‌وری یا اسپری کردن، سطح چوب را می‌پوشاند. ذرات با CO2 هوا واکنش داده و یک لایه قلیایی کربناته تشکیل می‌دهد که بخارات اسیدی را خنثی می‌کند. نتا یج نشان داد، انتشار بخارات اسیدی فرار از نمونه‌های درمان‌شده بسیار پایین بود در طول ۱۳ ماه اول، (کمتر از ۷۰ میکرو گرم بر مترمربع در ساعت) درحالیکه در نمونه‌های درمان نشده میزان بخارات اسید استیک ۴۰۰-۲۰۰ میکرو گرم بر مترمربع در ساعت بوده است.


زیرشاخه: چوب، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا