بهنام پدرام

۵۵ درجه و ۴۵ دقیقه شمالی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383
چکیده:

قصد بر آن است تا در طی یک سلسله مقاله‌ی کوتاه، گذری داشته باشیم بر ابنیه‌ی تاریخی مرمت‌شده و موزه‌های موجود در شهر مسکو، که در این راستا بر موضوعات خاص تاکید می‌گردد. ابنیه‌ی شاخص مرمت شده و موزه‌های برجسته و ارزشمند مورد تحلیل قرار خواهند گرفت، هرجند مختصر. خانه‌هایی مانند پالی‌بین ، گورکی، ماروزف و … و قصرهایی مانند آستانکینو، آرخانگلس و … و موزه‌هایی مانند تری‌یتاکف، پوشکین، پانوراما و … و معماران و هنرمندانی مانند شختل، گرابار، رریخ و … معرفی خواهند شد. با این امید که تمامی این اسامی ناآشنا و غریب جای خود را در بحث‌های هنری متخصصان ما باز نماید.


زیرشاخه: مرمت بناهای تاریخی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا