دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران

عنوان نشریه: مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی)
درجه علمی: علمی پژوهشی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم: انگلیسی
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
مدیرمسئول: دکتر فرهنگ مظفر
سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی
تارگاه: mmi.aui.ac.ir رایانامه: mmi@aui.ac.ir
تلفن: ۴۴۶۰۳۲۸ – ۴۴۶۰۷۵۵ (۰۳۱۱) – نمابر: ۴۴۶۰۹۰۹ (۰۳۱۱)
نشانی: اصفهان، چهارباغ پایین حدفاصل چهارراه تختی و میدان شهدا، کوچه پردیس ۳۱، پلاک ۱۷، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت پژوهشی دفتر مجله، کدپستی: ۳۳۶۶۱-۸۱۴۸۶
کد ISSN: 2345-3850
نوع نشریه: دو فصل‌نامه

شرکت‌ خصوصی
سوشیانت بر این عقیده است که کلیه افراد مرتبط با مرمت آثار تاریخی و اشیاء فرهنگی اعم از دانشجویان، اساتید، کارشناسان میراث فرهنگی، محققان و دوست‌داران این زمینه، عضو، مخاطب، بسط‌دهنده و ناظر این پایگاه هستند.
کارشناس حفاظت و مرمت

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا