نتایج مربوط به چرم و پوست 29 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی 1394 مقاله
شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1393 مقاله
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت یک نمونه جلد معرق ضربی (چرم) مربوط به دوره قاجار متعلق به موزه پبده فولادشهر سمانه آقایی آبچوئیه 1393 پایان‌نامه
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی) علیرضا کوچکزایی 1392 پایان‌نامه
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
شناسایی و تفکیک قارچ‌ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
بررسی قارچ‌های آسیب‌رسان در یک مجموعه آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین و مربوط به عصر سلجوقی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین) علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1391 مقاله
بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین علیرضا کوچکزایی 1391 مقاله
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
حفاظت و مرمت دو لنگه کفش چرمی مکشوفه از قلعه کوه قائن، متعلق به میراث فرهنگی بیرجند و منسوب به دوره‌ی سلجوقی علیرضا کوچکزایی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی مرشدالعوام دوره‌ی قاجاریه متعلق به میراث فرهنگی کرمان کوثر کربلایی میرزا شهربابکی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو فقره سپر چرمی متعلق به میراث فرهنگی زابل نرجس میری 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس کتاب العشره در دوره‌ی صفویه فاطمه رحیمی دادکان 1390 پایان‌نامه
مرمت غلاف چوبی شمشیر با روکش چرم متعلق به دوره‌ی قاجار سارا ملکی 1389 پایان‌نامه
بررسی علل خشکی در چرم و درمان چرم‌های خشک‌شده معصومه فمی تفرشی، غلامرضا وطن‌خواه 1389 مقاله
حفاظت و مرمت یک طومار چرمی متعلق به موزه‌ی هگمتانه بابک حجتی 1389 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه جلد چرمی مربوط به دوره‌ی قاجار مهتاب رفیعی‌فرد 1388 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان
حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی
1394
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1393
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت یک نمونه جلد معرق ضربی (چرم) مربوط به دوره قاجار متعلق به موزه پبده فولادشهر
سمانه آقایی آبچوئیه
1393
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی)
علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی و تفکیک قارچ‌ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین
علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی قارچ‌های آسیب‌رسان در یک مجموعه آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین و مربوط به عصر سلجوقی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین)
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1391
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین
علیرضا کوچکزایی
1391
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت دو لنگه کفش چرمی مکشوفه از قلعه کوه قائن، متعلق به میراث فرهنگی بیرجند و منسوب به دوره‌ی سلجوقی
علیرضا کوچکزایی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی مرشدالعوام دوره‌ی قاجاریه متعلق به میراث فرهنگی کرمان
کوثر کربلایی میرزا شهربابکی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو فقره سپر چرمی متعلق به میراث فرهنگی زابل
نرجس میری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس کتاب العشره در دوره‌ی صفویه
فاطمه رحیمی دادکان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت غلاف چوبی شمشیر با روکش چرم متعلق به دوره‌ی قاجار
سارا ملکی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی علل خشکی در چرم و درمان چرم‌های خشک‌شده
معصومه فمی تفرشی، غلامرضا وطن‌خواه
1389
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت یک طومار چرمی متعلق به موزه‌ی هگمتانه
بابک حجتی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه جلد چرمی مربوط به دوره‌ی قاجار
مهتاب رفیعی‌فرد
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج