فتح‌الله نیازی
آسیب‌شناسی و بررسی راه‌حل‌های حفاظتی و مرمت پیکره‌ی سنگی هرکول در بیستون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: ملیحه مهدی‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: