مجید قاضیان تفرشی

آسیب‌شناسی و طبقه‌بندی ضایعات ده تابلوی رنگ و روغن از مجموعه‌ی سعدآباد نیاوران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست

چکیده:

….. تفاوت امروز با گذشته، ورود عامل تکنولوژی به زندگی انسان است که بدون آن نمی‌توان فرهنگ را شناخت. فرهنگ، نه می‌تواند خود را از گذشته رها کند- زیرا اسیر آن است- نه می‌تواند نسبت به آینده بی اعتنا باشد. وقتی تفاوت گذشته و آینده خیلی زیاد بشود، فروپاشی فرهنگی رخ می‌دهد. میراث فرهنگی شامل بخش اعظم فرهنگ عینی گذشته است. به عبارتی آنچه که ریشه‌های هویتی خویش را می‌توانیم در آن جستجو کنیم. پس جدای از انگیزه‌های احساسی و غریب واره‌گی در توجیه حفاظت و صیانت آثار تاریخی، این امر یک ضرورت مبرم ‌است که درصدد پژوهش، شناخت، معرفی، حفظ و مرمت جنبه های اصیل این آثار برآییم. این اثر پژوهشی است در راستای بررسی و شناخت جنبه‌هایی از اموال فرهنگی که به صورت ‌عینی در اختیار ما قرار دارند. پژوهشی که در ادامه آن به منظور اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ و صیانت از این آثار و دستیابی به داده‌هائی جدیدتر ضرورت تام دارد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا