نفیسه‌السادات محی‌الدین جعفری

استحکام‌بخشی لایه‌های جدا‌شده‌ی نقاشی تمپرا با استفاده از نانو‌ذرات هیدروکسید کلسیم سنتزشده به روش شیمیایی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: محمدرضا;اعظی
استاد مشاور: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا