مرتضی میرآباد

بازسازی سردر شرقی مسجد آقانور اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1369
استاد راهنما: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا