پریسا بازآیی

بررسی تاثیر مواد قلیایی روی کاغذ، مرمت نمونه‌های آسیب‌دیده و کنترل حالت قلیایی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: ماندانا برکشلی
استاد مشاور: حمید ملکیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا