حسین ذهبی

بررسی تخریب شیمیایی سه رنگدانه‌ی اُخرا، زنگار و سفیدآب شیخ در تزئینات معماری


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: غلامرضا وطن‌خواه
چکیده:

این تحقیق درمورد تخریب اُخرا، زنگار و سفیدآب‌شیخ می‌باشد. این رنگدانه‌ها بطور متداول در تزئینات معماری استفاده شده‌اند و تخریب آنها در شرایط مختلف بررسی شده است اما تاکنون کمتر به تخریب آنها بوسیله نمک‌های محلول پرداخته شده. نمونه‌های با سه تکنیک رنگ روغن، تمپرا و آبرنگ از هر رنگدانه ساخته شد و توسط رطوبت و نمک‌های محلول(NaCl, Na2SO4, Ca(NO3)2, KCl) پیرسازی آنها تسریع شد. مراحل پیرسازی شامل رطوبت محیطی و رطوبت صعودی بود و نتایج تخریب مورد مطالعه قرار گرفت. این نتایج شامل تبلور نمک‌ها و رشد قارچ‌ها روی سطح به مقدار متفاوت و با توجه به نوع نمک‌ها و مواد لایه تدارکاتی بود. زنگار دچار تغییرات شدید ظاهری شده و خواص بصری خود را بکلی از دست داده است. تغییر ساختار زنگار بوسیله XRD مشهود می‌باشد. سفیدآب‌شیخ تغییرات بصری و شیمیایی را نشان نمی‌دهد. تغییرات رُخ‌داده در هر یک از نمونه‌ها توسط آزمایش FTIR و XRD  بررسی گردید.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا