رزیتا صالحی نظامی

بررسی سمبل‌های مفرغی لرستان مکشوفه از حفاری غیر‌علمی (بخش تاریخی و لرستان موزه‌ی ملی ایران)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1378
استاد راهنما: محمدرحیم صراف
استاد مشاور: رسول وطن‌دوست

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا