افروز ناصرشریف

بررسی شیوه‌ی نگهداری و حفاظت نقاشی‌های ازاره‌ی گچی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: رضا رحمانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا