سید‌مهدی آل‌داوود

بررسی فرآیند اسیدی‌شدن آثار کاغذی قدیمی؛ چگونگی حفاظت و اسیدزدایی دو نمونه کاغذ قدیمی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: حمید ملکیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا