رضا عطائی

بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: حسین رایتی مقدم; حسن راهساز

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا