سیدحسین حسینی‌سیر

بررسی ملات‌های به‌کاربرده‌شده در ذیگورات چغازنبیل، بهینه‌سازی و ساخت ملات حفاظتی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست; عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: حسین پایدار
چکیده:

این پایان‌نامه با عنوان بررسی و شناسایی ملات‌های به‌کار رفته در ذیگورات چغازنبیل، بهینه‌سازی و ساخت ملات حفاظتی در شش فصل ارائه می‌شود که در فصل اول به معرفی تاریخی مجموعه چغازنبیل، معرفی مجموعه تاریخی و موقعیت جغرافیایی آن می‌پردازد. در ادامه وضعیت اقلیمی منطقه و چغازنبیل، چگونگی وضعیت پوشش گیاهی و وضیعت زمین‌شناسی آن مطالعه و بررسی شده است. فصل دوم با نام فن‌شناسی ابتدا به مطالعه و بررسی میدانی ملات‌های به‌کار رفته در ذیگورات پرداخته شده و در ادامه به شناسایی آزمایشگاهی روش‌های مختلف شیمیایی و کانی‌شناسی آن‌ها اشاره شده است. فصل سوم با نام آسیب‌شناسی به معرفی عوامل فرساینده اقلیمی و روند فرسایش آن‌ها بصورت جداگانه در هر جبهه از بنا پرداخته شده و سپس دیگر عوامل آسیب‌رسان را مورد بررسی قرار داده و در پایان این فصل وضعیت استحکامی کلیه ملات‌های موجود در ذیگورات مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم مصالح بوم آورد نام دارد که در آن مطالعات شناسایی و بررسی معادن سنگ آهک و گچ هم‌چنین مراکز پخت آن‌ها به روش‌های سنتی و مدرن در سطح استان آورده شده است. در ادامه چگونگی انتخاب معدن خاک و آزمایشات کنترل کیفیت آن برای رسیدن به مرغوب‌ترین خاک و روش‌های عمل‌آوری پرداخته شده است. سپس در ادامه مطالعات و آزمون‌های در نظر گرفته شده برای تعیین کنترل کیفیت آهک و گچ انتخابی از مراکز و معادن استان آورده شده است. فصل پنجم بهینه‌سازی و استحکام‌بخشی نام دارد که مطالعات انجام گرفته شامل ساخت ملات گلی، ملات حفاظتی با پایه گچ و آهک و ملات قیری می‌شود. در این مطالعات تاثیر عوامل مختلف در مقاومت ملات‌ها شامل مقدار اختلاط پایه چسبنده و پرکننده، بیس چسبنده با دو پرکننده، دانه‌بندی‌های مختلف و دیگر عوامل در نظر گرفته شده می‌پردازد. سپس در ادامه به چگونگی ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی اشاره شده و برای انتخاب بهترین نمونه‌ها آزمون‌های در نظر گرفته شده معرفی و رفتار نمونه‌ها و نتایج بدست آمده در هر آزمون ارائه شده است. فصل ششم آخرین فصل پایان‌نامه می‌باشد که در این فصل به بررسی نمونه‌ها در شرایط محیطی پرداخته شده است و در نهایت بهترین نمونه‌های ساخته شده که بیشترین مقاومت را در آزمون‌های آزمایشگاهی و میدانی داشته‌اند، جهت استفاده در بخش‌های مختلف بنا معرفی و پیشنهاد شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا