فرشته ذهبیون

بررسی نقوش قالی در ایران (خاصه اصفهان)؛ حفاظت و مرمت نقشه‌ی قالی قدیمی موجود روی کاغذ


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: حسین آقاجانی; حمید ملکیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا