سعید رحمتی

بررسی و تهیه‌ی پوشش‌های حفاظتی چرم و استفاده از آنها در حفاظت و مرمت چند نمونه جلد چرمی تاریخی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: شهلا ذبیحی; اصغر پورشیروی
چکیده:

پوست یکی از موادی است که به خاطر داشتن خواص منحصر به فرد از ابتدای حیات انسان، مورد توجه و استفاده‌ی بشر قرار گرفته است. عمل‌آوری پوست که با گرفتن مواد زائد و اضافه کردن مواد گندزا و پایدار‌کننده انجام می‌شود محصولی به نام چرم را به دست می‌دهد. الیاف سازنده‌ی چرم پس از این مرحله تحت تاثیر عوامل مختلف محیط آسیب‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی را خواهند دید. این آسیب‌ها عواملی هستند که نیاز به یک پوشش حفاظتی برای الیاف را به وجود می‌آورند. پوشش حفاظتی ترکیبی از موادی است که هر کدام مانع از عملکرد هر یک از آسیب‌های نام برده می‌شود. برای ساخت این پوشش‌ها از دو نوع دستورالعمل که توسط محققین حفاظت چرم در دنیا پیشنهاد شده است استفاده شد. ترکیبات اصلی این‌ پوشش‌ها ماده‌ی نرم کننده، ماده‌ی پوشش دهنده، ماده‌ی روان کننده و ماده‌ی گندزدا است. پس از تهیه پوشش دهنده‌ها، دوام آن‌ها و همچنین دوام یک نمونه‌ی آماده شده‌ی تجاری توسط عملیات فرسودگی تسریعی مورد آزمایش قرار گرفت. با مقایسه نتایج این آزمایش مشخص شد که یکی از انواع فوق مقاوم‌تر از بقیه است. این ماده که از لانولین، موم زنبور عسل، استئارات سدیم، لاکتات پتاسیم، فنل و آب ترکیب شده بود برای مرمت و حفاظت چند نمونه جلد چرمی تاریخی مورد استفاده قرار گرفت.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا