علیرضا گلابیان

بررسی و مطالعات کتیبه‌ی پرده‌ی خانه‌ی کعبه و ارائه‌ی روش مرمتی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: سوسن معتقد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا