مهدی رازانی

بررسی و مطالعه‌ی جعل بر روی پایه‌ی روشنایی برنزی، متعلق به موزه‌ی چهل‌ستون و مرمت خنجر برنزی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده فرد; اصغر توکلی

چکیده:

بررسی انواع مختلف‌ جعل و تقلب در موزه‌ها و مجموعه‌های میراث فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که جعل‌ و بدل‌سازی در آثار هنری و تاریخی به معنای امروزی آن تقریباً حدود یک قرن است در ایران پدید آمده و لزوم برخورد علمی و مستند با آن هر روزه بیشتر احساس می‌گردد‌، از این رو در این رساله، بدین مهم پرداخته شده است به نحوی که بخش نخست به مطالعه و بررسی جعل بر روی یک پایه‌ روشنایی برنزی دوتکه به سبک و سیاق فلزکاری سلجوقی، محفوظ در کاخ موزه چهل‌ستون، اختصاص دارد که در این بخش به مطالعات تاریخی و تطبیقی، فرآیند جعل در آثار عتیقه و تبعات آن، به علاوه اعمال آزمایشگاهی و ارائه‌ی‌ مستندات قابل دفاع در راستای اثبات جعلی‌بودن شیء مورد نظر پرداخته شده است. هم‌چنین در بخش دوم که به حفظ و مرمت یک خنجر مفرغی متعلق به هزاره‌ی اول ق.م مربوط به سبک میان‌فرهنگی لرستان اختصاص دارد، به مطالعات تاریخی و تطبیقی، آسیب‌شناسی و انجام عملیات آزمایشگاهی جهت غیرفعال‌نمودن خوردگی حفره‌ای در شیء و در نهایت حفاظت آن پرداخته شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا