آفرین نقش نیلچی

بررسی و مقایسه ضایعات موجود بر روی مجسمه‌های برنزی محوطه‌های روباز در شهر تهران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1382
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مجید قاضیان تفرشی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا